Krajem 2016-te godine firma Enal-elektro je otvorila još jedan edukativni centar sa sedištem u Loznici. Namera nam je da ovim centrom, u ovom regionu Srbije ponudimo stručno usavršavanje elektromontera za potrebe firme, kao i njihovu pripremu i slanje na privremeni rad u Nemačku. Jedan od razloga za otvaranje ovog centra je i taj da među trenutno zaposlenim u našoj firmi ima veliki broj radnika baš iz ovog regiona.

Takođe i srednja Tehnička škola u Loznici predstavlja potencijalnog partnera za sistem dualnog obrazovanja, kao i izvor svršenih srednjoškolaca, eventualnih kandidata koji bi bili zainteresovani za ovakav program. Objekat centra čini poslovni prostor od 130m2, u kome se nalaze kabineti za nemački jezik i tehničku obuku, kao i prateće prostorije: kancelarija, čajna kuhinja, svlačionica i toaleti za kandidate i osoblje. Hala površine 450m2, podeljena na dva dela, čini ogroman prostor za praktične vežbe i primere.

Osoblje centra čine:

  • četiri instruktora tehničke obuke,
  • profesor nemačkog jezika i
  • sekretarica
  • marketing menadžer.

Centar uvek ima potrebu za novim kandidatima i formiranjem novih grupa na svaka tri meseca.

Radovi radnika koji su završili obuku u Loznici