Predstavljamo vam jedno od gradilišta na kome rade kandidati koji su prošli našu obuku.
Možete pogledati fotografije sa objekta ''Europa centar Dreieich'' koji je u završnoj fazi.
Od mnogo uspešno obavljenih zadataka na fotografijama smo izdvojili proces postavljanja i povezivanja trafoa kao i povezivanje razvodnog ormana.
 
 

Na gradilištu UNI klinike ''Frankfurt am Main'' u čijoj izgradnji učestvuje Enal-elektro doo, zaposleni su radnici koji su prošli obuku u našem preduzeću.

  Jedan od mnogih objekata na UNI klinici "Frankfurt am Main"   Kabliranje u duplom podu 
   Povezani ormani pušteni u rad   Priprema kablova i konstrukcije za vezivanje trafoa
   Priprema kablova i konstrukcije za vezivanje trafoa  Trase
   Trase    Trase
   Vezivanje ormana    Završna faza kablova i dozni spremnih za montažu

Preduzeće Enal-elektro doo doniralo je srednjoj tehničkoj školi ''Nikola Tesla'' iz Kraljeva 15 kompleta osnovnog električarskog alata za izvođenje prvih praktičnih vežbi.

 

 

Ovo je samo jedna od donacija koje je naša firma realizovala u okviru saradnje sa tehničkim školama u Kraljevu i okolini. Ovim akcijama želimo da omogućimo što bolju pripremu budućih radnika elektro struke za izazove koji ih čekaju u ovom poslu.

Naši kandidati koji su uspešno završili obuku u Loznici i 31.1.2019. godine otišli u Nemačku

 

Kandidati čija je obuka u Loznici počela 1.2.2019. godine