Prijavite se za posao

Unesite dodatne informacije o sebi za koje smatrate da mogu doprineti Vašem zaposlenju (podaci o školovanju, prethodnom radnom angažovanju....)