Za  direktno zapošljavanje u firmi Enal-elektro mogu aplicirati isključivo kandidati sa višegodišnjim iskustvom u izvođenju električnih instalacija slabe i jake struje na različitim tipovima objekata (eventualno i u inostranstvu). Kandidat treba da poznaje montažu, povezivanje i puštanje u rad gore pomenutih instalacija.

Nakon aplikacije za posao (apliciraj za posao) kandidata će kontaktirati neko iz njemu najbližeg centra za stručno usavršavanje i zakazati termin za razgovor. Pri dolasku na razgovor kandidat sa sobom treba da ponese sledeća dokumenta:

  • Kopiju diplome elektro struke trećeg ili četvrtog SSS
  • Ličnu kartu Republike Srbije
  • Reference - preporuke bivših poslodavaca u kojima su jasno navedeni poslovi na kojima je kandidat radio.
  • Važeći pasoš Republike Srbije

Kandidati nakon obavljenog razgovora rade teoretski i praktični test na osnovu kojeg se donosi odluka o eventualnom angažovanju. Ako dođe do saradnje, kandidat se upućuje na naš biro u Beogradu koji mu zakazuje termin za dolazak i ujedno zasnivanje radnog odnosa u firmi Enal-elektro. Sa potrebnom dokumentacijom koju pri tom dobije u birou kandidat odlazi u centar za socijalno osiguranje na teritoriji svoje opštine gde dobija potrebne obrasce koje prilaže uz dokumenta za viziranje. Ovde je važno napomenuti da iz dosadašnjeg iskustva kandidatima starije dobi ili onim sa nekim težim zdravstvenim problemima lekarska komisija neće da odobri izdavanje ovih obrazaca. Nakon dobijanja obrazaca i zakazivanja termina u nemačkoj ambasadi, kandidat odlazi na viziranje posle kojeg je spreman za odlazak u Nemačku. Napominjemo da se ovaj postupak odvija veoma brzo i kandidat u najkraćem mogućem vremenskom periodu bude spreman za odlazak.  Firma obezbeđuje autobusku kartu do mesta u Nemačkoj u kom se nalazi gradilište na kome će kandidat raditi. U tom mestu firma obezbeđuje plaćen smeštaj u vidu zajedničkog smeštaja tipa iznajmljenih stanova ili radničkih hotela. Takođe smo vam obezbedili i prevoz od smeštaja do gradilišta o našem trošku. O početnoj satnici kandidati se dogovaraju na informativnom razgovoru. Firma Enal-elektro nudi opciju takozvanog detašmana-kontigenta gde radnici po radnoj dozvoli mogu ostati u Nemačkoj devet meseci, a nakon toga moraju u Srbiji napraviti pauzu od tri meseca kako bi opet ostvarili pravo na novih devet meseci, i tako dalje do perioda koji kandidat sam odredi. Druga varijanta je da se u kontinuitetu radi dve godine, ali je period pauze u Srbiji dosta duži. U oba slučaja doprinosi socialnog i penzionog osiguranja uplaćuju se u Srbiji. Napominjemo da kandidati u obe varijante mogu po potrebi putovati kući na kraće odmore uz konsultacije sa poslodavcem i u zavisnosti od potreba na gradilištu. Kao moguće rešenje ove druge varijante (radna dozvola na dve godine) firma Enal-elektro nudi i varijantu prijavljivanja u nemačku firmu uz nostrifikaciju diplome i plaćene doprinose za penziono i socialno osiguranje u Nemačkoj. Ovim potezom radnici ostvaruju pravo i na stalni boravak u Nemačkoj i to nakon pet godina  provedenih u firmi kao i mogućnost dovođenja porodica po zakonu o spajanju porodica Republike Nemačke. Napominjemo da je ova opcija za radnike koji pored svoje želje za integracijom u nemačko društvo treba da zadovoljavaju određene kriterijume poslodavca u pogledu stručnosti i samostalnosti u poslu.

Svakako treba pomenuti da firma Enal-elektro nudi svestranu pomoć i podršku u svakoj opciji za koju se radnik odluči.